Kruisweglied (2008)

1e statie: "JEZUS WORDT VEROORDEELD"

Hij houdt van God en God van Hem,

dat heeft Hij ooit gezegd.

De daad bij' t woord dat liefde spreekt

dat brengt Hem voor 't gerecht

De daad bij 't woord dat liefde spreekt

brengt mensen voor 't gerecht.

 

2e statie: "JEZUS NEEMT ZIJN KRUIS OP"

 

De machtige van dat moment

valt over Jezus heen

Nu kijken velen zwijgend toe,

die vrienden van voorheen

Dan kijken velen zwijgend toe,

je vrienden van voorheen.

 

3e statie: "JEZUS VALT"

 

Zijn droom, Gods wereld, drukt Hem neer,

vraagt hulp die Hij niet vindt

Zijn ideaal van Hogerhand

vindt steun van kraai noch kind.

Een ideaal van Hogerhand

krijgt steun van kraai noch kind.

 

Vierde statie: "JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER"

 

Zijn moeder staat hier aan de kant,

een enkele vriendin.

De trouw van kleinen is hier groot,

zoals aan het begin.

De trouw van kleinen is soms groot,

goed voor een nieuw begin.

 

Vijfde statie: "SIMON VAN CYRENE HELPT"

 

Er komt geen hulp uit eigen kring

zoals Hij die mocht wensen.

Een vreemde uit het buitenland

en niet zijn eigen mensen

Wel vreemden uit het buitenland

maar niet je eigen mensen.

Zesde statie: "VERONICA TROOST JEZUS"

 

Met velen ziet men lijdzaam toe,

toch durft er één het aan

Haar leven lang van zorg

en troost liet nooit een mens vergaan

Een leven lang van zorg en troost

laat nooit een mens vergaan

 

Zevende statie: "JEZUS VALT WEER"

 

Omgeven door afzijdigheid,

door zucht naar macht, geweld,

werd Jezus zwaar terneer gedrukt

en andermaal geveld.

Worden wij vaak terneer gedrukt

en menigmaal geveld.

 

Achtste statie: "JEZUS ONTMOET DE VROUWEN"

 

Bedroefde vrouwen aan de kant

zien toe wat hier gebeurt.

Maar Jezus zegt " Vat nieuwe moed,

dat 's beter dan getreurd

Want moedig naar de toekomst zien

is beter dan getreurd."

 

Negende statie: "JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER"

 

Als Jezus valt een derde keer

staan kinderen er bij

Zij vinden dat het anders moet,

die toekomst maken zij

Wij vinden dat het anders moet,

die toekomst maken wij.

 

Tiende statie: "JEZUS ONTMANTELD"

 

Zijn kleren nemen ze hem af,

de hebzucht is aan 't woord

Door zucht naar geld en meer bezit

wordt hun fatsoen gesmoord,

Door zucht naar geld en meer bezit

wordt elk fatsoen gesmoord.

 

Elfde statie: "JEZUS WORDT GEKRUISIGD"

 

Gevoel, verstand, opzij gezet.

Geweld voert boventoon

De nagels door een gevershand

dat is hier 't geversloon.

De nagels door een gevershand

is dikwijls 't geversloon.

 

Twaalfde statie: "JEZUS STERFT"

 

Hij hangt alleen en dood aan 't kruis,

geen vriend die trouw betuigt

Een week tevoor met palm en lied

werd Hij nog toegejuicht.

Maar eindelijk met palm en lied

wordt Hij weer toegejuicht.

 

Dertiende statie: "VAN HET KRUIS GENOMEN"

 

Slechts enkelen verzorgen Hem

en nemen Hem van 't kruis

Het beeld van Hem die goedheid was

bleef in hun hart en huis

Het beeld van Hem die goedheid was

blijft nog in hart en huis.

 

Veertiende statie: "JEZUS BEGRAVEN"

 

Begraven voor 'n eeuw'ge slaap

heeft men Hem toegedekt.

Zij wisten niet wat komen zou:

Hij werd door God gewekt.

Wij weten nu wat komen zou:

Hij werd door God gewekt