Als ontmoeting een lofzang wordt ...

Warmte
genegenheid
geborgenheid 

doen stappen zetten
naar het bergland trekken
van binnenuit ontmoeten.

Levens vol verwachting
vinden elkaar
worden één lofzang

om Hem die mensen aan mensen toevertrouwt
om Hem die leven geeft
om Hem die niets dan liefde is. 

Zijn droom:
haar en ons
in zijn hemel van liefde opnemen
vandaag
altijd opnieuw
en eens voorgoed ...

                                   (bij Lucas 1, 39 -56)