Zaligsprekingen voor onze tijd (2009)

Er waren heel veel mensen naar Jezus gekomen omdat zij hoopten dat
Hij hen kon genezen of om gewoon naar Hem te luisteren. Jezus kwam
van de heuvels naar beneden , ging zitten en vertelde:

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het rijk der hemelen.
Wij zouden zeggen:
Gelukkig de mensen die open staan voor Jezus' blijde boodschap.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de mensen die ondanks moeilijkheden toch blijven geloven.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig de mensen die kunnen toegeven bij ruzie.

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden
Gelukkig degenen die niet moe worden het onrecht aan te klagen.

Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig de mensen die altijd klaar staan om te helpen en het weer goed te maken

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Gelukkig zij die oprecht zijn in hun omgang met de anderen.

Zalig zij die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig de mensen die geen ruzie zoeken of maken.

Zalig die vervolgd worden om gerechtigheid,
want hen behoort het Rijk der Hemelen.
Gelukkig zij die bespot worden omdat zij opkomen voor een ander.

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt,
vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil.
Gelukkig zij die blijven getuigen van hun geloof in een tijd waarin zoveel belang
gehecht wordt aan materiële zaken , macht of carrière.

Jezus laat ons in de zaligsprekingen de mogelijkheden zien
om het Rijk der Hemelen binnen te gaan; daar te komen
waar de heiligen ons zijn voorgegaan.