Schuren die niet duren (2010)

 

Wat is er verkeerd aan de man met zijn grote schuur?

Bouwen, verbouwen, afbreken en nieuwbouw, het zijn dagelijkse activiteiten.

Een betere opbrengst van de oogst schept welstand.  De economische activiteit zorgt om armoede te verminderen en welstand te verhogen.

Succes in de zaken, dat mag je toch jezelf en anderen toewensen.  Er zijn christelijke bewegingen rondom Health and Wealth Gospel.  Ze belichten de weldoende invloed van geloof.  "God geeft zegeningen", zeggen ze.  Het materiële is er een teken van.  Die mensen gaan zo ver dat zij zouden beweren dat, als je arm blijft, dit een teken is dat er spiritueels iets niet goed gaat !!  Zij houden van de kerk van de voorspoed (Sébastien Faith, Dieu XXL La révolution des megachurches).  Dit is niet bepaald het standpunt van Lucas.  Daarvoor sympathiseert hij te veel met de zang van Maria en haar visie dat de Heer de tronen van machtigen en sterken omstoot en recht geeft aan kleinen.  Hij weet van die rijke man, die geen oog had voor de arme Lazarus (Lc. 16,19).  Hij is niet tegen de rijken, maar wel tegen hen die niet delen met de armen en niet bijdragen tot een rechtvaardige verdeling. 

Er waren eens twee broers die gezamenlijke velden hadden.  Eén broer was gezegend met een kinderrijk gezin, terwijl de andere kinderloos was.  Op een nacht, nadat ze de oogst hadden binnengehaald, lag de broer zonder kinderen te piekeren: "Wat moet ik met mijn echtgenote met zo'n grote opbrengst?  Mijn broer met al zijn kinderen heeft het veel meer nodig dan ik."  Midden in de nacht stond hij op, vulde een grote zak met graan en ging op weg naar de graanschuur van zijn broer om daar heimelijk het graan neer te leggen.  Diezelfde nacht kon ook de broer, die wel kinderen had, niet slapen en piekerde hij: "Wat sneu voor mijn broer, die de vreugde van de geslaagde oogst met vrijwel niemand kan delen."  En hij besloot om het verdriet van zijn broer te compenseren door hem een groter aandeel in de oogst te geven.  Midden in de nacht stond hij op en vulde een grote zak met graan en ging op weg naar de graanschuur van zijn broer om het daar heimelijk neer te leggen.  Halverwege ontmoetten de twee broers elkaar en toen ze elkaar zagen, ieder met een grote zak graan op de schouders, begrepen ze onmiddellijk van elkaar wat ieders bedoeling was.  Ze zetten de zakken neer en vielen elkaar in de armen.  Een plaats van welgemeende echt broederliefde. 

Het antwoord dat Jezus geeft aan de man die wil dat hij tussenkomt in een erfeniszaak is een wijsheidsparabel.  De inhoud is heel eenvoudig.  Rijkdom verzekert het leven niet.  "God laat de bomen niet tot aan het firmament groeien", dat is een volksspreuk.  Maandag 15 september 2008 werd het failliet aangekondigd van de bank Lehman Brothers.  Dit wordt aanzien als het begin van een wereldwijde economische crisis, de grootste sinds de zware depressie van 1929.  Velen hebben sindsdien daarover al hun zeg gedaan.  Hoelang zullen we de lessen, die we daaruit moeten trekken, onthouden?  Bijna elkeen beweert nu dat een nieuwe groei moet geschapen worden die het menselijk welzijn bevordert. 

Wat Jezus zegt over de rijke man met zijn schuren is dat hij schatten vergaarde voor zichzelf, maar niet rijk was voor God (ZJ 569).  God heeft de schatten niet nodig van die rijke man.  Maar Hij verdraagt niet dat deze alleen maar voor zichzelf leeft.  « Renoncer à une partie ou à l'ensemble de ses biens en faveur des pauvres fait grandir dans l'intimité du Père des cieux. » 

Marx protesteerde tegen de bergrede omdat zij de beloning voor de arme uitstelt naar het hiernamaals.  Zijn communisme bracht de goulag.  Het triomferend kapitalisme lijkt het nu te halen.  Proficiat voor wie de top bereikt en succes boekt.  

Let op de uitgestotenen, de slachtoffers van de globalisatie.  Verschaf hun recht.  We kunnen veel leren als wij letten  op wie Jezus gelukkig noemt.  Een man had het een tijdlang slecht, daardoor kreeg hij contact met daklozen.  Hij beweerde dat hij zo heel veel heeft geleerd.  Armoede op zich is geen goed, daarvan is elkeen overtuigt.  "Waar het geld is, is de duivel; waar het is niet, hij is hij twee keer" (Duits spreekwoord). 

Midden die crisis schreef paus Benedictus zijn derde encycliek Caritas in Veritate.  "Liefde in waarheid - caritas in veritate - is een grote uitdaging voor de Kerk in een tijd van voortschrijdende en om zich heen grijpende globalisering.  Het gevaar van onze tijd bestaat erin dat met de daadwerkelijke afhankelijkheid van mensen en volkeren onderling, de ethische correlatie van geweten en verstand van de betrokkenen niet overeenstemt, van waaruit een werkelijk menselijke ontwikkeling zou moeten voortkomen.  Alleen met de liefde, verlicht door het licht van de rede en van het geloof, is het mogelijk ontwikkelingsdoelen te bereiken, die een menselijkere en meer vermenselijkende waarde bezitten" (9) 

"De Kerk draagt verantwoordelijkheid voor de schepping en moet die verantwoordelijkheid ook in het openbaar kenbaar maken. En als zij dat doet, moet zij niet alleen de aarde, het water en de lucht verdedigen als gaven van de schepping, die aan iedereen toebehoren.  Zij moet bovenal de mens beschermen tegen zelfvernietiging"(51).  "Zonder God weet de mens niet waar hij heen moet, en is niet eens in staat te begrijpen wie hij is" (78).  Dit had de boer met zijn grote schuren vergeten.