Achttiende zondag door het jaar (2007)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden

U kent denk ik allemaal wel het gezegde: je leert je familie pas kennen als je er de erfenis mee moet delen. We hebben allemaal wel verhalen gehoord over families waarin het delen van de erfenis tot knallende ruzies leidde. Dat soort dingen kwamen blijkbaar ook al voor in Jezus' tijd, getuige de vraag die hij krijgt in het evangelie van vandaag: "Zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt".
Jezus gooit die vraag echter heel ver van zich af en begint een stevige preek over de zinloosheid van het verzamelen van geld en goed als hoogste doel in het leven. In het uur van de dood, en voor iedereen breekt dat moment eens aan, hebben materiële bezittingen geen enkele betekenis. Of zoals men vroeger wel zei: in een doodshemd zitten geen zakken. M.a.w. wat je ook verzamelt op aarde, je kunt niets meenemen.
Er is een verhaaltje over een man die er anders over dacht. Hij liet zich begraven met een grote zak vol goudstukken in zijn kist. Het zou hem niet overkomen dat hij met lege handen zou staan in het andere leven, wat hij daar ook aantreffen zou. Toen hij in dat andere leven aankwam zag hij tot zijn vreugde dat hij in een soort zomermarkt terecht gekomen was: er stonden overal kraampjes en winkeltjes met allerlei koopwaar; de mooiste en lekkerste dingen waren er te krijgen. Ben ik blij dat ik wat geld meegenomen heb, dacht de man.
Hij zocht in een kraampje een fles heerlijke wijn uit, maar toen hij die met een goudstuk wilde betalen zei de verkoopster tegen hem: Sorry, meneer, aards geld heeft hier geen enkele waarde. Hier kun je alleen betalen met geestelijk geld. En hoe kom ik aan geestelijke geld, vroeg de man, is hier ergens in de buurt een wisselkantoor. Nee, zei de verkoopster, die bestaan hier niet. Die zijn er alleen op aarde als je je geld en goed deelt met anderen. Door anderen ermee te helpen wissel je het in voor geestelijk geld. Jammer voor u, zei ze nog, ik zie dat u platzak bent.
Geld en goed spelen een heel grote rol in het leven, maar in het leven na de dood heeft het geen enkele betekenis. Er zijn wel eens mensen geweest die dachten dat ze zich konden verzekeren van een plekje in de hemel door geld te geven aan religieuze instellingen en dergelijke. U kent misschien wel het gezegde: geld is het slijk der aarde, maar geef het aan de pastoor dan krijgt het zijn waarde. Maar geld en goed krijgt alleen geestelijke en eeuwige waarde als je het weet te delen met elkaar, met name ook met hen die niets hebben en veel tekort komen.
In onze materialistische wereld nemen geld en goed een belangrijke plaats in. Niemand zal het belang ervan ontkennen, tot op zekere hoogte kunnen we niet zonder. Maar je ziet ook dat het veel mensen ongelukkig maakt als het een allesoverheersende rol in een leven gaat spelen. Om geld en goed worden hele ruzies uitgevochten, worden mensen onderdrukt en uitgebuit en zelfs vermoord. Economische macht en met name het gewetenloos najagen ervan brengt heel wat ellende teweeg in onze wereld.
En ook op persoonlijk vlak maken velen zichzelf en anderen ongelukkig omdat het jacht op geld en goed hen verblind zodat ze geen oog meer hebben voor al die andere waarden die veel en veel belangrijker zijn. Je hebt mensen die in kasten van huizen wonen, maar wel zuchten onder de lasten van de zware hypotheek. Mensen die alles hebben wat hun hartje begeert en toch op een gegeven ogenblik tot de ontdekking komen dat ze helemaal niet gelukkig zijn.
Pas las ik in een tijdschrift een stukje over iemand die de luxe van het leven hier achter zich liet en tijdelijke verruilde voor een primitief en armoedig bestaan in een weeshuis voor aidspatiëntjes in Zuid Afrika. Dat is de gelukkigste tijd van mijn leven, zei de betreffende persoon. Dat zijn de echt rijke mensen
Als het gaat om geld en goed dan is het waardeloos voor de hemel na dit leven, maar het kan heel belangrijk zijn voor een stukje hemel op aarde hier en nu, als we tenminste weten te delen.