Armoede

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

‘Wacht u voor alle hebzucht'. Dat is de kernzin uit het evangelie. Een zin die iedereen wel zal onderschrijven. Want wat wordt er een ellende veroorzaakt door hebzucht. Gezinnen die altijd een eenheid waren worden door een erfeniskwestie uit elkaar geslagen. Niet voor niets heeft Franciscus gewild dat alle mensen tijdig zorg zouden dragen voor hun testament.

‘Wacht u voor alle hebzucht'. Het is moeilijk over dit onderwerp een overweging te houden. Want ieder is geneigd te denken of zelfs te zeggen: laat de ander maar beginnen, dan volg ik wel. Daarom laten we iemand aan het woord die er inderdaad mee begonnen is: Franciscus van Assisië. Hij schrijft in zijn regel: Je moet niets in eigendom aannemen. Maar als pelgrim en vreemdeling in deze wereld moet je in armoede en nederigheid de Heer dienen. Want de Heet zelf heeft zich hier op aarde voor ons arm gemaakt. En dit is die verheven en allerhoogste armoede die je arm heeft gemaakt aan goederen maar rijk aan deugden. Geef je geheel aan haar en wil in naam van onze Heer Jezus Christus op aarde nooit iets anders bezitten dan die armoede. En waar mijn broeders elkaar ontmoeten zullen ze tonen elkaars huisgenoten te zijn. En zeg dan gerust wat je nodig hebt, want als reeds een moeder haar kind voedt en bemint, hoeveel te meer moet men dan zijn broeder naar de geest beminnen en voeden.

Dat is het. Vrijwillig arm zijn. Op de eerste plaats omwille van Christus, maar ook omwille van elkaar. Dus arm zijn, omdat de Heer arm was; en arm zijn om bevrijd van bezit voor anderen klaar te kunnen staan.

En deze armoede mogen we gerust wat breder verstaan dan wij gewoonlijk doen. Het is ook het arm willen zijn aan eigen gelijk. Zodat je in staat bent een ander om excuus te vragen, en een ander de hand toe te steken.

Dat is ook de armoede aan gezondheid. Want als je gezond bent, moet je dat niet als je eigendom beschouwen, als iets waar je recht op hebt. Maar als iets waar je heel dankbaar voor moet zijn. En als die gezondheid je wordt afgenomen moet je je daarbij neerleggen, hoe moeilijk dat ook is.

Dat is ook de armoede aan je familie, je gezin. Je moet dankbaar zijn als ze allemaal bij je zijn. Maar als één of meet je ontvallen dan moet je je realiseren dat ze niet jouw eigendom waren.

Dat is de armoede aan bezittingen. De materiële armoede. Echt straatarm in de meest negatieve betekenis van het woord is iemand die voortdurend wil hebben wat hij bezit. Echt rijk in de meest positieve betekenis van het woord is iemand die voortdurend kan missen wat hij bezit.