Rijkdommen verzamelen in Gods ogen!

Beste vrienden,

Ik zou u vandaag aan een dokter willen voorstellen: een voortreffelijke hartspecialist en tevens een erkende capaciteit in het bestrijden van kortzichtigheid. En ik mag u dan tegelijk ook al bewijs van zijn kunnen laten zien. Jullie hebben daarjuist een geval uit zijn praktijk horen voordragen, want in het Evangelie van vandaag hebben jullie een consultatie van die dokter meebeleefd.

Jullie herinneren zich dat overal werd rondverteld dat die Rabbi Jeshuah uit Nazareth de mensen aan een echt gelukkig leven hielp. En zo kwam er een man uit het volk naar Hem toe en vroeg: “Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen! Zorg er toch voor dat die nietsnut niet alles in zijn eigen zak laat verdwijnen, zodat ook ik in tevredenheid met het vermogen van mijn vader een rustig en zorgeloos leven kan leiden.”

We hebben hier een typische patiënt van onze arts voor ons. Een van de velen met dezelfde kwaal. Zij denken allemaal dat Rijkdom, aanzien en een gemakkelijk en comfortabel leven, dat dat het belangrijkste is om in deze wereld na te streven. En het is ook typisch voor deze ziekte, dat de patiënten van dokter Jeshuah verwachten dat Hij hen al die aangename dingen zou verschaffen. En laten we toch eerlijk zijn – wie van ons heeft de symptomen van die kwaal nog nooit bij zichzelf opgemerkt?

Weten jullie nog hoe onze dokter op die patiënt heeft gereageerd? Hij kent de ziekte maar al te goed en hij heeft maar weinig tijd nodig voor zijn onderzoek. Hebben jullie zijn diagnose nog in het oor?

„Wanneer jouw leven terug van je wordt opgeëist, voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd? Heb je dan helemaal niet begrepen waar het over gaat? Gij dwaas, ge ziet alles maar heel vaag, ge ziet alleen de rijkdom en uw vermeende welstand. En op het einde hebt ge door uw hebzucht uw gezondheid verwoest, of ge zijt een verbitterd mens geworden, en vooral: ge staat met lege handen voor God! Datgene waar het in het leven op aan komt, datgene waar ge eerst voor zoudt moeten zorgen, dat ziet ge niet. Ge lijdt aan een vreselijke vorm van kortzichtigheid!”

Jezus‘ diagnose is hard. Het resultaat van zijn onderzoek is ook allesbehalve aangenaam. Zonder ook maar iets te verzwijgen toont Hij aan zijn patiënt waar het in het leven op aankomt. En dat is heel wat anders dan veel bezitten, waardoor onze harten kans lopen om vol te schieten van hebzucht en nijd! Want wanneer onze gedachten alleen nog maar rondcirkelen om wat er nog allemaal moet worden gedaan, hoe ik mijn Geld best zou beleggen, en hoe ik mijn bezit het best beveilig, dan is er geen ruimte meer voor vrolijkheid en geluk, geen ruimte meer waarin ik God kan ontmoeten. Dergelijke gedachten maken ons arm voor God!  En dat is werkelijk het ergste wat ons kan gebeuren.

De diagnose van Jezus is inderdaad hard – maar juist zoals een goede dokter laat Hij ons ook niet alleen met die diagnose. Neen, Hij geeft ons goede raad en schrijft ons een geneesmiddel voor tegen die verschrikkelijke kortzichtigheid – ook wanneer dat geneesmiddel in het begin misschien een erg bittere smaak heeft!

Ge moet in het begin inderdaad misschien even slikken wanneer ge hoort: „Let op, hoed u voor elke vorm van hebzucht, ge moet er niet voor zorgen veel rijkdom te vergaren om in overvloed te leven, maar zorg er alleen voor dat ge rijk zijt in Gods ogen.”

Rijkdom verzamelen in Gods ogen – dat is de raad die Jezus ons geeft tegen dat kortzichtige „moeten hebben“. En die raad, dat medicament met als naam “Rijkdom vergaren voor God”, is een medicament dat op vele manieren kan worden toegepast. En iedereen kan het aanwenden – en dat zonder schadelijke nevenwerkingen.    

Hoe dat geneesmiddel moet worden samengesteld is iets meer gecompliceerd, dat moet iedereen voor zichzelf ondervinden. Dat is voor elke persoon een ietsje anders. Bij de ene ligt het zwaartepunt op thuis, in het normale gezinsleven van alledag, bij een ander ligt het accent op de collega’s en de vrienden of misschien ook wel juist op die mensen waarmee we soms niet zo goed overweg kunnen. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken, hij moet erover nadenken wat dat juist voor hem of haar kan betekenen, dat “Rijkdommen verzamelen in Gods ogen.”

Maar ik ben ervan overtuigd, dat gelijk welke mogelijkheid die jullie voor jezelf vinden, altijd zal passen onder het opschrift: “”Mijn leven, dat wat ik ben en wat ik heb, mijzelf dus, volledig inzetten om met andere mensen tezamen gelukkig te zijn.“ Dat is volgens mij het geneesmiddel dat Jezus tegen ons kortzichtig “Willen hebben en bezitten” voorschrijft. Dat is de manier om in Gods ogen rijkdommen te vergaren: Ik raad u allemaal aan om dat medicijn eens te proberen, doe er maar eens een goede kuur mee. Probeer het – ik wil dat ook doen!

Laten we ons infecteren door een grote ruimdenkendheid, waarmee we ons inzetten om anderen, en ook onszelf gelukkig te maken. Een ruimdenkendheid waarmee we in Gods ogen rijkdommen verzamelen en een nieuwe levensvreugde kunnen ontdekken. Probeer het toch ook eens! En wees er maar van overtuigd dat het geneesmiddel van Jezus zijn werking niet zal missen!!

Amen.