De dwaasheid van de hebzucht (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 121 niet laden

 

* Iemand wil dat zijn oudste broer de erfenis met hem deelt (Lc 12,13-21). Bij de Joden mocht de oudste zoon de erfenis in onverdeeldheid laten. Gemeenschappelijk bezitten was ideaal. De bijbel prijst dit familiecommunisme: "Hoe goed en heerlijk is het als broeders samen te wonen... Het is als olie op het hoofd... Als dauw die neerdaalt over de Sion..." (Ps 133,1). Uiteengaan klonk slecht in Joodse oren. Denk aan het verhaal van de "verloren zoon", de jongste, die zijn deel opeiste en wegtrok in de diaspora, maar na een tocht van ellende  terugkeert naar het vaderhuis (Lc 15,11).

* Jezus doorziet die jonge man. Die is gekweld door hebzucht en privatisering. Jezus vertelt hem het verhaal van de rijke boer: een grote oogst, te kleine schuren... grotere pakhuizen;... En voor wat rest van het leven: genieten van een verzekerde rust...  Dezelfde nacht nog sterft die boer.

 

1. Dit is een verhaal voor onze tijd.

 

- Ik denk aan de jongen van 17 jaar, gevonden op zijn bed met een dankbriefje tot afscheid aan zijn ouders. Hij had alles gekregen: de meest gesofistikeerde apparatuur, reizen in het buitenland. Het had hem allemaal niet vervuld met geluk. Hij had ware liefde gemist. Ik denk aan John en Annie, tien jaar gehuwd. Ze wilden geen kinderen, gingen allebei uit werken. Ze wroetten om meer te winnen dan collega's en buren: een grotere villa, een meer sjieke wagen, een kostelijkere droomvakantie...  Dan zijn ze gescheiden, kort na elkaar overleden: de man door een accident, de vrouw door zelfmoord. Waar zijn de bordjes: "Beter een thuis dan een pracht van een huis ?" en "Maak van je huis geen toonhuis maar en woonhuis." ? Hebzucht maakt de liefde onmogelijk.

- De schatrijke scheepsmagnaat Aristoteles Onassis huwde in 1968 Jacqueline Bouvier-Kennedy op zijn privé-eiland Skorpios in de Egeïsche Zee. Voor haar bouwde hij de beroemde "Roze Villa" die na zijn dood leeg achterbleef.  Zijn nageslacht had er geen interesse voor. Intussen hadden beiden samen hun twee zonen Alexander Onassis en John junior Kennedy in een helikopterongeluk verloren. -  De rijkste man ter wereld, Paul Getty, stierf in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde in Engeland in een rijke oude woning, ooit geïnstalleerd door de Tudors, verzekerd met stevige zwarte tralies, omringd met schepers en wachters, met microfoons achter de deuren. Hij bezat olievelden in de Noordzee. Zijn kunstcollecties bewaarde hij in Californië. Zijn vijf vrouwen waren  achtereen uit zijn leven verdwenen, ook zijn vier zonen, waarvan de oudste, George, bezweken was aan verdovende middelen. Zijn  kindkind was gekidnapt. Hijzelf leed aan de ziekte van Parkinson die hij verborgen hield. In zijn autobiografie "How to be Rich"  bekende hij dat hij weinig uitgaf aan caritatieve werken, en dat zijn miljardenrijkdom hem niet gelukkig heeft gemaakt.

- Een jaar na hem stierf op 39-jarige leeftijd de showman Claude François. Jaren lang werd hij toegejuicht op het podium als de beminnelijke Clo-Clo. In feit was hij een gewiekst en bikkelhard zakenman: bezat eigen platenindustrie, uitgeverij, twee magazines, mannequinbureau... ontsnapte menigmaal aan accidenten en aanslagen. Hij stierf onverwacht in Parijs, geëlektriseerd in zijn badkamer. Hij doet denken aan Elvis Presley, pionier van de rock-'n-rollmuziek, na een roemrijke muziekcarrière aan overdosis medicijnen dood aangetroffen in zijn slaapkamer in Memphis.

 

2. God zegt tot de rijke boer: "Dwaas, nog deze nacht komt men je leven opeisen".

 

-  "Dwaas" is in de bijbel hij die leeft buiten God. "Geen bezit kan je leven veilig stellen". Bezit geeft een gevoel van veiligheid,  van valse veiligheid. In de eerste lezing hoorden we: "Ijdelheid der ijdelheden.." (Pred 1,2). Dit is de grootste leegheid en zinloosheid. In 1974 zei de toenmalige aartsbisschop van Canterbury Dr Michaël Ramsey: bij de opening van de synode van de Anglicaanse Kerk: "Geen verrassing dat onze maatschappij op het instorten staat. Zij is immers gebouwd op het zoeken naar geld en genot. Zij weet niets af van het lijden van onze broeders en het heilig karakter van het menselijk leven". Wij lopen onbewust mee in deze universele blindenstoet van het materialisme. We doen als de struisvogel die zijn kop in het zand steekt om de werkelijkheid niet te zien. We willen niet gederangeerd worden. Geen confrontatie met het lijden van de anderen. In India vangt men apen door rijst te stoppen in holle kokosnoten. Er is een opening groot genoeg voor een apenpoot. De aap steekt er zijn poot in en laat die vollopen met rijst, maar kan zijn gevulde poot niet meer terugtrekken. Door de rijst te lossen zou hij weer vrij zijn.

- Ware christenen doen het omgekeerde. De Amerikaanse miljardair Tom Monaghan was eens de stichter van de ketting "Domino' s Pizza".  Die international deed hij later van de hand om zijn rijkdom te besteden aan prachtige projecten voor de ware bevordering van de mensheid.  - Eens sprak Mother Teresa over de honger in Bengalen en in India, op een ochtenduitzending van de Amerikaanse TV. Ze werd af en toe onderbroken door reclamespots die gingen over brood om te vermageren. Ze zei opgemerkt: "Ik zie dat men ook Christus nodig heeft in de TV-studio's". En het werd in die studio plots heel stil.  De rijkdom van de christen ligt elders. Hij moet niet vergaren voor zichzelf, wil hij rijk zijn bij God. "Gij zijt verrezen met Christus. Zoek dus de dingen van hierboven... Streef naar de rijkdommen van hierboven, niet naar de goederen van de aarde" (Kol. 3,1-11).