Nationale Ziekendag (2010)

Beste vrienden,
zoals elk jaar houden wij op de tweede zondag van oktober onze nationale ziekendag.
Deze dag is niet alleen voor de zieken,maar we moeten het bezien als een uitbreekmoment om even stil te staan wat er rondom ons gebeurt.
Chronisch ziek worden,vereenzamen het kan ons allemaal overkomen, een uitspraak die bij mij is blijven hangen is,spreek liever niet van gezonden en zieken, maar van de gekwetste en de kwetsbare mensen in de maatschappij of in de buurt.
Mensen met een handicap of chronische aandoening verdienen even veel respect als anderen.
Zij vertellen ons hoe broos het leven is en hoe dankbaar we moeten zijn als we gezond door het leven mogen gaan. Zorgen voor onze medemens is de basis van ons geloof en daar mogen we best voor uitkomen..

Geloven is dus tijd maken voor een ander...
tijd is kostbaar, en speelt een grote rol in ons leven. We hebben een overvolle agenda. We worden geleefd. Veel mensen draven maar door, zelfs als mensen op pensioen gaan, zeggen ze dat ze meer werk dan vroeger hebben.
Gelukkig zijn er ook mensen die hun tijd anders invullen.
Zij maken tijd ten voordele van hun medemens...familie ,vrienden en buren..
Dit jaar zetten we het belang van een zorgzame buurt in de kijker. We roepen mensen op om zich mee in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor langdurig zieken of mensen die zorg nodig hebben, zonder de vele mantelzorgers te vergeten,...
Een vriendelijk woord,elkaar begroeten op straat,weten dat je bij elkaar terecht kan.

Verwijzing naar het evangelie:
De blinde bedelaar Bartimeus, zoon van...ja de mensen kennen hem wel...
Hij staat daar luidkeels te roepen "zoon van David,Jezus,heb medelijden met mij" dat de mensen hem het zwijgen willen opleggen kan hem niets geven,hij heeft niets te verliezen.
De diepe pijn van uitgestoten te zijn,het verdriet,de eenzaamheid hij roept om bescherming,maar niemand ziet hem,de mensen zijn blind voor hem.
Wie niet omziet naar de blinde, de mens langs de kant van het leven, begrijpt niet waar het Jezus om te doen is .
Je zou zelf kunnen zeggen dat de blinde de enige is die door heeft dat Jezus de redder van de mensen is.
Kenmerkend voor het evangelie is dat zij het goed nieuws wil brengen, dwz dat zij het geluk van de mensen tot doel stelt.

Ben jij gelukkig?
Wellicht voert die vraag je naar geliefde naasten,naar mensen die om je geven.
Misschien komt er ook verdriet naar boven, omdat er iemand niet meer is of omdat je ontgoocheld bent.
Ben je gelukkig?
Is een belangrijke vraag ze confronteert ons met onszelf

En zo zag ik de film van de buurt waar ik vroeger woonde
Sint-Anneke één grote zandvlakte met in de verte de oude kerk, de statie, de blauwe blokken en dan onze buurt, allemaal nieuwe woningen met jonge gezinnen, zowat het begin van het nieuwe st.Anneke na de oorlog.
Je had er van alles de beenhouwer, kapper, schoenmaker, scholen, drukkerij, scholen....en wij een buurtwinkel.
Kinderen speelde met elkaar, gingen samen naar school en keken samen naar tv.
Je kwam de mensen dagelijks tegen op straat of als ze naar de winkel gingen of kwamen. Een hoop vertellingen over kleine en grote verdrietjes, of andere gebeurtenissen, wat telkens met zorg werd aanhoord.
Waar mogelijk was hielp men elkaar, (telefoon,auto........)
Wij kenden hem, zij kenden ons.

De huizen staan er nog, de winkels zijn weg, de straten zijn stil en de zandvlakten zijn volgebouwd.
Soms zeggen we wel eens,was het maar terug zo.
Maar we weten heel goed dat er vroeger heel wat zaken waren die we zeker niet terugwillen. De klok terugdraaien kan niet.

Maar het zou wel fijn zijn als we onze contacten terug zouden oppikken.
Mensen waren er voor elkaar, praatte met elkaar, vertelden wie zorgbehoevend was en vroegen of ze niets moesten doen of meebrengen. Ze droegen zorg voor elkaar.
Het is een kleine moeite om van een gewone buurt een zorgzame buurt te maken.
Een zorgzame buurt waar het gezellig wonen is en waar men contact heet met elkaar. Het is een buurt waar men aandacht heeft voor wie ziek of zorgbehoevend is of wie in stilte en met veel liefde voor zijn ouders,kind, mensen met een handicap zorgt.

Het is een buurt waar buren, vrijwilligers, verenigingen en buurtdiensten er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort en kan deelnemen aan het sociale leven.
Zo een buurt vormt een noodzakelijke buffer tegen uitsluiting en vereenzaming.

Met de nationale ziekendag roepen we iedereen op om actief zijn steentje bij te dragen aan een zorgzame buurt.
Ziekenzorg linkeroever