Bekeren is anders worden (2009)

"We moeten anders gaan leven, zo gaat het niet verder!"
Dat zijn woorden die we dagelijks horen, uit de mond
van ernstige  goedmenende mensen.
Ouders spreken zo tot hun kinderen, om hun de goede
richting aan te geven.
Iedereen meent dat het zo niet verder kan, zowel politici
als burgers en wetenschapsmensen.
De techniek verandert, ook de mode, de arbeidstijd, de
lonen, de opvoedingsmethode. Verandert er daartoe wel
iets in ons leven? Worden we betere mensen door dat alles?
Echte veranderingen gebeuren in de diepte.
Johannes de Doper bereikt deze diepte door zich terug te
trekken in de woestijn. De dagelijkse zorgen om  luxe en
comfort vallen daar weg. Hij verandert van levensrichting,
want hij is geboeid door de komst van het Godsrijk in deze
wereld. Hij ontdekt heel andere waarden  en hij kent de
wereldlijke vruchten van bekering: vreugde, vrede en
zekerheid. Omdat hij in wezen veranderd is, ervaart hij
Gods heilswerking als een onverdiend geschenk. Deze
gewijzigde levenservaring wil hij ook meedelen  aan   andere
mensen.
Wat is " anders leven"? Is het luisteren naar een oproep,
die stilaan in heel de wereld hoorbaar wordt, naar het woord
van de profeet Jesaja: "Bereid de weg van de Heer en heel
de mensheid zal Gods redding zien".
Kunnen we een beetje anders gaan leven? Niet rijker maar
gelukkiger, met wat meer liefde en aandacht voor de minst-
bedeelden rondom ons, waartoe ook Welzijnszorg in deze
Advent ons speciaal oproept.