Ze had niet veel, de weude van Sarefat (2009)

Ze had niet veel
want ze was arm
en dus onbelangrijk
voor de samenleving.
Ze gaf ongezien
iets van haar armoe weg.

De meer begoeden
hadden meer
en lieten het graag blijken
want in het hebben
wordt gemeten
hoe belangrijk je bent.
Die gaven dus veel
en op een manier
dat iedereen het zag.
Ze gaven om te tonen
hoeveel ze hadden.
Daarmee hebben ze vooral
zichzelf gezegend.

Het schamel penningske
van de schamele weduwe
is in hun ogen niets
maar voor Jezus alles
want puur gegeven
en van harte
als iets van zichzelf.

Wat je geeft
en hoe je geeft
zegt niets over wat je hebt en kunt
maar alles
over de rijkdom van je hart.