Rijk op aarde maar niet in de hemel (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 538 niet laden

Zusters en broeders,

Wat is er toch veel te koop in de diverse supermarkten.
Wat kunnen wij op allerlei gebied via internet veel te weten komen.
Kennis en goederen zijn naast eten en drinken te keur en te keus te koop. En wat zijn er ontelbare mogelijkheden om opleidingen te volgen. Vaak weten wij bij dit alles niet eens wat we moeten kiezen, wat werkelijk aan ons leven zin en inhoud geeft. Er zijn vele mogelijkheden om het stadium van geleerdheid te bereiken, nu meer dan voorheen. Maar geleerd zijn is niet hetzelfde als wijs zijn. Over Wijsheid spreekt de eerste lezing. Hoe kunnen wij wijs worden? Wijsheid is niet te koop. Het boek van de wijsheid zegt onomwonden dat wijsheid een gave is, een gave van God. Daarom is gebed steeds nodig om de gave van inzicht en wijsheid. En wel om te kunnen aanvoelen waar het in ons leven wezenlijk om moet gaan, wil ons leven inhoud en diepgang krijgen. Voor een gelovig mens heeft wijsheid te maken met onze verbondenheid in liefde met God, met onze medemensen en met onszelf. Begin van wijsheid is ontzag voor God. Maar wijs kunnen wij vervolgens worden als wij onze levenservaringen zowel de positieve als de negatieve durven te accepteren als leerschool voor ons leven. Zo onze tegenslagen, fouten, ons verdriet en fijne ervaringen verwerken, dat wij ze een plaats geven in ons hart. Ja, dat alles wat wij doormaken uiteindelijk ons kan vormen tot mensen die gaan inzien hoe waardevol ons leven is in Gods oog. En hoe een wisselvallig leven toch vruchtbaar kan worden niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor anderen.
De man die bij Jezus komt om te vragen wat hij doen moet om het eeuwig leven te verwerven is een sympathiek mens. Hij heeft in zijn leven grote andacht geschonken aan het woord van God door dat woord in daden om te zetten. En dat is niet niks!
Jezus keek hem liefdevol aan en zei: "Één ding ontbreekt u: ga verkopen wat u bezit en geef het aan de armen. Dan zult u een schat hebben in de hemel; Kom dan terug om mij te volgen." De man ging ontdaan heen, want hij bezat veel goederen. Wat is Jezus hier radicaal. Wordt dat ook van ons gevraagd?
Velen hebben juist zo hard en lang moeten werken om hun huis in te richten en het fijn te hebben met elkaar en de kinderen. En daar
komt heel wat voor kijken. Ouders moeten zich vaak veel
ontzeggen. Maar het gaat niet alleen en allereerst om het materiële.
De vraag van Jezus aan ons is: Hoe wil je leven zodat je leven vruchtbaar en inspirerend is voor anderen? Wil jij je talenten, je gaven van geest en hart beschikbaar stellen zodat anderen daarin mogen delen, en vooral zij die minder bedeeld zijn, of die aanvulling en bemoediging nodig hebben om te groeien en te rijpen tot waardevolle mensen? Wij hebben reële mensen nodig in onze samenleving die met hun gaven, hun opleiding, hun werk, ja met hun hele mens-zijn een stimulans kunnen zijn voor een menselijke samenleving waarin mensen werkelijk centraal staan: in de
politiek, in het onderwijs, in wetenschap en techniek en
in de kunst. Wij zijn geroepen om lief te hebben. Liefhebben is een roeping en daarbij hebben wij elkaar nodig onder de liefdevolle zegen van God. Aan ons de vraag van Jezus: Wil jij zo liefhebben, Mij
en je medemens, dat het een feest wordt om mens te zijn?

Geliefde Corine en Colm.
Wat moeten jullie intens van elkaar houden!
Jullie hebben jullie liefde voor elkaar niet met een muur van verdriet omgeven omdat jullie geen eigen kinderen konden ontvangen. Jullie zijn in liefde gerijpt zodat er plaats kwam om twee lieve kinderen in jullie hart een grote plaats en eervolle ruimte te schenken. Zij komen uit een gebroken zinsverband, waarin zij niet de zorg konden krijgen die ze nodig hebben en ook verdienen. Nu zijn ze wel volledig in de gemeenschap opgenomen, in jullie gezin zonder voorbehoud, en volwaardig. Jullie hebben vanuit jullie hart en levenservaring gezegd: Dat het pleegkinderen zijn, heeft bij ons het besef versterkt dat zij niet ons eigendom zijn, maar dat ze op onze weg zijn gekomen en geplaatst en dat wij geroepen zijn om hen een
eind op hun levensweg te begeleiden. Het is jullie verlangen jullie lieve kinderen te laten dopen, dat zij als volwaardige kinderen van God in de Lucasgemeenschap mogen worden opgenomen.

Veel vreugde, Corine en Colm, liefde, inspiratie en wijsheid.
Lieve kinderen wat hebben jullie een lieve papa en mama.
Hartelijk gefeliciteerd.