Achtentwintigste zondag door het jaar (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden

In mijn ogen is die man uit het evangelie een heel verstandige kerel. De woorden van Jezus klinken natuurlijk heel idealistisch, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen, maar in de praktijk van het leven kun je er niets mee.
Die man was best een idealist, anders kwam hij niet met zijn vraag. Hij wilde ook best wat meer dan gewoon goed en plichtsgetrouw leven. Maar in Jezus' antwoord voelt hij zich wel flink overvraagd, want alles verkopen was wel zijn toekomst verkopen en zo zijn leven heel onzeker maken. Dat gaat hem wel een paar grote stappen te ver en dat vind ik heel begrijpelijk.
Wie is zo gek om alles te verkopen wat hij heeft en dat aan de armen te geven? Iedereen die een beetje zijn gezonde verstand gebruikt, beseft dat het misschien wel een mooi gebaar is, maar dat je er in feite het armoede probleem daarmee niet oplost en voor jezelf alleen maar problemen schept. Nee, ik vind die man een heel verstandige kerel, maar of hij ook een wijze man is, daar kun je vraagtekens bij zetten.
Verstandig en wijs hebben voor ons meestal dezelfde betekenis, toch is er een groot verschil van inhoud en reikwijdte, zeker zoals het begrip wijsheid in het oosten gehanteerd werd, zoals er ook in de eerste lezing van vandaag over gesproken werd.
Iemand is verstandig als hij over dingen nadenkt, het voor en tegen op een rijtje zet en dan een keuze maakt. Dat is een heel belangrijke levenshouding, zeker als het gaat om meer fundamentele zaken die je leven grondig kunnen veranderen. Daar hebben we toch verstand voor gekregen.
Er zijn natuurlijk wel mensen die hun verstand lang niet altijd gebruiken, en maar doen wat in hen opkomt, of wat de anderen ook doen, maar soms moeten ze achteraf zeggen: wat ben ik dom geweest.
Maar echte wijsheid gaat veel verder van verstandelijk over dingen nadenken, het zit voor een deel in je hoofd maar ook voor een groot deel in je hart. In je hart zitten veel ervaringen, door ervaring wijs geworden, zeggen we wel. in je hart zit, als het goed is, ook een stuk idealisme, waardoor je vaak toch anders tegen dingen aankijkt.
Neem meneer Marsman. Hij heeft een goede baan, verdient goed, maar hij krijgt de kans om in een andere baan nog veel meer te verdienen. En iedereen zegt: man als je verstandig bent, pak je die baan, je gaat er alleen maar op vooruit. Maar zijn nieuwe baan zou wel betekenen dat hij ofwel moet verhuizen, ofwel elke dag lange reistijden moet maken.
Hij weet dat zijn vrouw en kinderen niet graag verhuizen, en als hij langer moet reizen, ziet hij zijn kinderen minder. En na lang nadenken besluit hij de nieuwe baan niet te nemen.
Je bent gek dat je die kans voorbij laat gaan, roept iedereen. Maar ik denk dat meneer Marsman een heel wijs besluit nam. Hij besefte dat meer verdienen hem niet gelukkiger zou maken, maar dat zijn levensgeluk lag in de verbondenheid met zijn gezin.
Mevrouw Nachtegaal gaat met haar zestigste in de vut. Ze is heel haar leven verpleegster geweest en haar werk met veel toewijding gedaan. Altijd stond zij voor iedereen klaar. Bij haar afscheid kreeg ze lovende woorden te horen en werd haar nog vele rustige jaren toegewenst, jaren waarin ze nog echt van het leven kon genieten.
Tot ieders verbazing trok zij na een paar maanden naar India om daar in een weeshuis voor aids kinderen te gaan werken. Ze is gek, vond velen van haar oud collega's. Maar zijzelf had er lang over nagedacht en vond zich nog te jong om helemaal niets te doen. Ze kon nog best wat voor anderen betekenen, meende ze. Ze wist dat zij in haar werk voor de weeskinderen meer plezier zou vinden dan in het genieten van haar pensioen en daarom was het een wijs besluit.
Die man uit het evangelie was zo verstandig om niet alles te verkopen. maar als hij echt een wijs man was geweest, als hij echt wat meer wilde dan het onderhouden van de bestaande geboden en regels, als zijn idealisme net wat groter geweest zou zijn, dan had hij wellicht beseft dat hij gelukkiger zou zijn als hij arme mensen weer een beetje toekomst kon geven dan dat hij zijn eigen toekomst veilig stelde door vast te houden aan zijn bezit.
Ik denk dat we onszelf wel zien als verstandige mensen, maar misschien moeten we ons wat meer afvragen of we ook wijze mensen zijn. Maar misschien moet je daar ook een beetje gek voor zijn.