28ste zondag B (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom op deze Dag des Heren.
Er was eens een opperhoofd, ‘Buigend Hert' geheten, die na 33 jaar zijn leven overzag. Hij verzamelde zijn bezittingen om zich heen en riep de stam bijeen.
"Broeders en zusters, bloed van mijn bloed, toen mijn moeder mij doopte in de rivier, keek ze na de onderdompeling op en zag in de verte een hert zich over de rivier buigen om te drinken, en zo ontving ik mijn naam. Nu ik ongeveer halverwege mijn leven ben en al het materiële aan mij heb onderworpen en er in overvloed van heb vergaard, wordt het tijd om ook naar die naam 'Buigend Hert' te gaan leven. Ik wil mij voortaan buigen naar de rivier van wijsheid om er mijn dorst mee te lessen. Ik merk immers, dat de materie mij ongemerkt in haar greep heeft gekregen. Hoe meer ik ga bezitten, des te meer ik bezeten word. Ja, het is zover gekomen, dat ik geen bezittingen meer heb, maar zij mij hebben.
Daarom vraag ik u van dit alles een verdeling te maken voor hen, die ze het beste kunnen gebruiken, zodat ik opnieuw kan gaan beginnen met uitsluitend die dingen, die ik direct nodig heb."
Een van zijn stamleden sprak hem toe: "Eerbied heb ik voor uw beslissing, oudere broeder, maar de vraag die ik overhoud is deze: bent u niet onzeker over wat u op deze nieuwe weg in de toekomst nodige zult hebben? De weg is u immers onbekend."
Waarop ' Buigend Hert' hem antwoordde: "Een weg die niet voorziet in wat de reiziger nodig heeft, is niet waard om gegaan te worden."
Beste medegelovigen, omdat er in de wereld meer is dan alleen het materiële zijn wij hier samengekomen. Vragen wij God, dat Hij ook ons hart wil vullen met zijn wijsheid, met zijn liefde.
Voor de keren dat wij onwijs en liefdeloos zijn geweest, vragen wij samen om vergeving.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, voor wie U eert en oog heeft voor de naaste, is het geloof het zuiverste gewin, de grootste schat. Geef ons de ware vrijheid die niet gebonden is aan eer of geld. Breng ons de hoogste wijsheid bij: alles op te offeren en Christus na te volgen. Die met U leeft en heerst ... . Amen.

PREEK

Als ik zou vragen "Wie van jullie kan vóór 12.00 uur vanmiddag die scheur in het plafond van de absis mooi dicht maken?" of ik zou vragen "Wie van jullie kan vanmiddag even €200.000,- verzamelen voor een restauratie van het kerkdak?", dan zouden jullie zeggen: "Pastoor, heb je niets slimmers te vragen dan dat, want dat gaat natuurlijk niet, dat is Godsonmogelijk".
Jezus zegt in het evangelie dat een kameel makkelijker door het oog van een naald kan gaan dan dat een rijke in de hemel kan komen. De apostelen zijn verbijsterd als zij dit horen. Een kameel, die door het oog van een naald gaat is net zoiets onmogelijks als het maken van die scheur en het verzamelen van €200.000,-. Nou ... de voorbeelden, die ik geef zijn dan wel onzinnig, maar Jezus antwoordt de apostelen, dat voor God niets onmogelijk is. ‘Godsonmogelijk' is een woord dat wij eigenlijk niet zouden moeten gebruiken. Jezus Christus wil aangeven, dat rijkdom een belasting kan zijn, een heel grote belasting. Rijkdom kan het voor jou heel moeilijk maken om in de hemel te komen.
Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je er mee omgaat. Als je je er krampachtig aan vasthoudt, als je alles voor jezelf houdt en aan mensen in nood voorbijgaat, dan kun je bij de hemelpoort nog weleens voor een lelijke verrassing komen te staan. Misschien had God jou al die rijkdom wel gegeven om er in ieder geval een aardig deel van weg te geven aan anderen. Sommige mensen zijn slimmer dan anderen, veel slimmer, zij krijgen veel meer voor elkaar en bij elkaar. Maar God geeft hen die slimheid en die rijkdom, om andere mensen, die niet genoeg bij elkaar krijgen, te helpen. Als je alles krampachtig voor jezelf houdt, vraagt God je strakjes: Zeg, Ik had jou een trommeltje gegeven om uit te delen. Waarom heb je het trommeltje voor jezelf gehouden?
Velen van ons hebben al lang geleden het sacrament van het vormsel gekregen. Wij krijgen in dat sacrament de volheid van de heilige Geest. De Geest schenkt ons dan ook zijn zeven heilige gaven. Kennen wij ze nog? Wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods Naam.
Wij lezen vandaag in de eerste lezing uit het boek ‘Wijsheid' en deze lezing begint over ‘inzicht'. Dan hebben wij al meteen twee gaven van de heilige Geest te pakken. En de schrijver zegt, dat wijsheid en inzicht meer waard zijn dan het kostbaarste gesteente. Zelfs meer waard dan gezondheid. Je kunt blijkbaar beter je gezondheid missen dan wijsheid en inzicht.
Wat is voor ons belangrijk? Ons gezin, ons huis, onze baan, ons pensioen, vrienden, geld, vakantie, aanzien? Wat wij ook belangrijk vinden, zonder de wijsheid en het inzicht van God is het allemaal niets waard, leidt het tot niets, maakt het niet gelukkig.
Sint Nicolaas is nog lang niet in het land, maar hebben wij misschien toch al een verlanglijstje? Dingen die wij van God willen hebben? Wat zijn onze grootste hartenwensen? Wat houdt ons erg bezig?
Jezus heeft het in het evangelie over het binnenkomen in het Koninkrijk van God. Dat zou voor ons, katholieke christenen, heel belangrijk moeten zijn. Maar het Koninkrijk Gods is niet alleen de hemel, het leven na de dood, maar begint al in het hier en nu. Lid zijn van het Koninkrijk van God is leven in de liefde van Jezus Christus. Alles wat je op je levensweg tegenkomt, goed of kwaad, leuk of saai, blij aanvaarden en er het beste van maken. Weten dat je God, Jezus en andere mensen er een plezier mee kunt doen. Jezelf vergeten. Wie zo leeft, is ècht rijk.
Wat willen wij vooral? Een goede baan en leuke dingen kunnen doen? Een rustige en onbezorgde oude dag? Of willen wij vooral wijs zijn, wijs in de ogen van God, rijk op Gods manier, rijk aan liefde.
Ik las in een tijdschrift van de Focolare, Nieuwe Stad, een artikeltje van een priester. Hij beschreef hoe je in de loop van je leven voor God kunt hebben gekozen, om te leven als priester, als religieus of als leek in de wereld, en dat je na verloop van tijd kunt merken dat je eigenlijk niet meer groeit. Je leven als gelovige blijft hetzelfde. Je bent misschien wel een redelijk goed mens, een goed christen, maar je wordt niet steeds beter. Je wordt niet een nòg beter christen. Wat is er nu de laatste jaren in je leven als christen ten goede veranderd? Als er niets of te weinig is veranderd, schrijft hij, dan wordt het misschien tijd voor een nieuwe keuze voor God. En dan beschrijft hij hoe je inderdaad alles wat je overkomt in de liefde van God kunt aanvaarden en doen. Wie van alles een liefdewerk maakt, die verandert, die groeit. Maar dat vraagt een stellig voornemen aan het begin van de dag: God, vandaag wil ik met de hulp van uw genade proberen om alles, maar dan ook alles, in liefde te doen. En dat voornemen kun je het beste een paar keer per dag vernieuwen. Doen wij het. Dan komt het Koninkrijk Gods dichter bij ons. Dan zal God sterker in Velsen-Noord en in onze familie- en vriendenkring aanwezig zijn. Zo leven is getuigen van ware wijsheid.