De jonge onderzoeker (2003)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

WAT DOE IK HIER EIGENLIJK?

Soms komt een gekke vraag in je op: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’ Je loopt wat te peinzen over niets en alles, tussen de herfstbomen, die al hun bonte uitbundigheid laten varen om terug te keren tot de wortel en de aarde..., of je staat in de nacht te staren naar Mars die daar als een rode ster zijn eigen bestaansgrond al miljoenen eeuwen verzwijgt. Wat doe ik hier eigenlijk? Waaruit kom ik voort? Waar ga ik heen? Liefde heeft me verwekt. En nu ben ik er. Ongevraagd en raadselachtig.

VERVELING OF LIEFDE

In de loop der eeuwen hebben mensen zich daar over verwonderd. ‘We komen uit de liefde’, hebben ze gezegd. De liefde heeft geschapen, voortgebracht en elementen ontwikkeld, water en vuur, veren en vachten, dieren en mensen. Het mysterie van de liefde is de eigenlijke bron waaruit de evolutie en het heelal bestaan. Zo voel je dat op genadevolle momenten.
Meestal voel je niet zo diep! Dan is de drijfveer niet liefde maar onzekerheid, de wil om lekkerder te ruiken dan anderen en meer rijkdom ten toon te spreiden. Dan is er een oeverloze verveling die vorm vindt in decadente jachten ergens in een haven. Dan is er gemis aan tederheid. Dan is er vreemdelingenhaat en onverschilligheid.

CONTACT MET DE HOOGSTE

‘Wat moet ik doen om met het ware leven voeling te krijgen?’ vraagt een jonge onderzoeker aan Jezus. Wat moet ik doen om weer contact te krijgen met die eigenlijke stroom, die alles voortbrengt? Hoe vind ik de weg naar de wortel terug zoals een boom doet in de herfst?
Het antwoord van Jezus lijkt op het eerste gehoor bijna banaal. ‘Je moet niet doden, je moet trouw zijn, niet stelen en je ouders eren.’ De jongeman is onthutst. Kunnen die alledaagse plichten voeren tot contact met de Allerhoogste?
Ik voel dezelfde teleurstelling. Echtbreuk heb ik nooit gepleegd. Makkelijk zat. Ik ben niet gehuwd. Gedood heb ik nog niemand. Makkelijk zat, ik ben nooit in een oorlog verzeild geraakt. Gestolen heb ik ook nooit, maar ik heb dat ook nooit nodig gehad. Het wordt anders als je in armoede leeft, als je huwelijk oorlog is, als je ouders je misbruikt hebben. Dat moet Jezus bedoelen. Het contact met je diepste grond vind je als je tegen jezelf hebt moeten vechten. Als je jezelf hebt overwonnen. Als je gekozen hebt  voor wat desnoods tegen je eigen baat ingaat. Dát brengt je in contact met je oorsprong.

EEN MAGNUM

De rijke jongen schrikt als Jezus hem voor de keuze stelt: jezelf of het grote belang. ‘Verdeel je bezit onder de armen.’  Offeren is geen verlies. Je kunt er alleen maar bij winnen. Je zult een veelvoud ontvangen van wat je hebt gegeven, als je al die ik- en hebbedingetjes kunt loslaten, al die prietpraat van de moderne verleiders, de reclame die zegt dat het alleen maar gaat om wat jij lekker vind. Je ego zal je eenzaam maken. Alleen de Magnum- en shampoo-fabriek worden er beter van.

OVER TROTS EN LIEFDE

‘U moet me helpen’, smeekte een vrouw met breekbare stem. Ze was ziek. Haar enige zoon was haar niet komen bezoeken. Of ik me zo’n harteloosheid kan voorstellen? Nee, dat kon ik niet. Er moest dus meer aan de hand zijn. Een geldkwestie had de twee jaren geleden uit elkaar gedreven. ‘Hebt u hem laten weten dat u hem graag wil zien en dat u van hem houdt?’ vroeg ik. ‘Niet met zoveel woorden’, zei ze stroef. ‘Met welke woorden dan wel?’ Het bleek dat ze in het circuit van neven en buren de hoop had geopperd hem weer te zien. ‘Waarom schrijft u niet een briefje? Lieve Tom, ik hou van je en ik wil je graag weer zien?’ De vrouw keek strak voor zich uit. Ik voelde dat tientallen weerstanden opwelden in haar hart. ‘Hij zou toch niet reageren en dan voel ik me nog ellendiger.’ Toen ik bleef zwijgen zei ze plotseling: ‘Misschien ben ik te trots.’ ‘Proficiat.’ Als u dat ontdekt hebt, is redding nabij. Hoe zullen we die trots overwinnen? Hoe zullen we onze gehechtheid aan ons ikke wat losser maken zodat de liefde weer kan stromen die van God komt en die ons opnieuw in bloei zal zetten zodat de nieuwe lente komt...?

DANK JE MARCUS!

Dank je wel Marcus, dat je ons niet alleen vertelt over mensen die alles in de steek laten, maar ook over een rijke jongen die zijn bezit níet los kon laten en door Jezus liefdevol werd aangezien.

HEKSENKRINGEN

Lieve kinderen. Heb je wel eens een heksenkring gezien? Nu zie ik je ongelovig kijken. Bestaan heksenkringen? Ja zeker. Van heksen ben ik niet zeker. Maar heksenkringen bestaan. Je kunt ze vinden in een bos op een open plek of in een wei. Daar kun je tijdens een herfstwandeling ineens een prachtige cirkel zien van paddestoelen. Dat ziet er heel wonderlijk uit, net alsof iemand ze in een rondje heeft gezaaid. Vroeger dachten ze dat er die nacht heksen in een kring hadden gedanst. Maar nu weten we hoe dat komt. Paddestoelen zijn geen losse dingetjes. Ze zijn een soort bloemen, een soort zaad-dragers van schimmels die als hele dunne draden onder de grond verscholen zijn en met elkaar verbonden. Elke paddestoel hoort bij de kring.
Zo is het ook met mensen. We lijken allemaal losse mensen met een eigen jas en een eigen computer en e-mail, maar we zijn diep onder de zichtbare wereld verbonden met God die Liefde is.