Dag van de chronisch zieke mensen (2012)

Op deze dag van de verkiezing kiezen wij in ziekenzorg voor de vele chronisch zieke mensen,vereenzaamde en broze medemensen.

Het samenbrengen van mensen die niet altijd uiterlijke kenmerken hebben van hun ziek zijn, of pijnen is belangrijk.  Eens een dag samen zijn, je niet moeten verantwoorden, waarom je niet met krukken loopt of in een rolstoel zit om geloofwaardig over te komen, of…. Je eens over te laten aan zorgen van anderen, begrip krijgen van je medemens wanneer je zegt “nu even niet ik moet rusten”, zomaar aanvaard worden zonder uitleg.

 

Een chronische of ongeneeslijke ziekte overvalt ons, en schudt ons hele leven door elkaar, je hebt hier niet voor te kiezen…..  Op zichzelf kunnen we daar niks aandoen… dan de dokters hun werk laten doen.

Wat we wel kunnen doen is zieke mensen nabij zijn, hun warmte geven, begrip zonder te oordelen, luisteren naar HUN verhaal, laten voelen dat ze er bij horen. Deze mensen hebben vaak nood aan deugddoende contacten. Vaak moeten ze ervaren hoe hun sociale wereld van vrienden afbrokkelt. Als ze nog niet lang ziek zijn valt dat allemaal nogal mee. Later blijven vrienden en kennissen één voor één weg.

 

Ons inzetten voor anderen, zomaar omdat we trachten te begrijpen wat ziek zijn is. Goed doen voor je medemens werkt als een medicijn.

Het thema van deze ziekendag “ik ben er voor mijn buurt” of “buur” kunnen we breed interpreteren. Woont die naast je deur, je straat…. maar kan je ook tegenkomen op je levensweg. Vandaar ons thema van de viering: 'Er zijn voor elkaar!'

 

Het evangelie ligt helemaal in de lijn van ons thema, we kunnen er nog wat van opsteken van het optreden van Jezus, hij is begaan met de vrouw die jaren ziek is, en zelfs op sabbat helpt hij haar en krijgt er bitse opmerkingen over. Hij neemt tijd voor haar onafgezien de gangbare gebruiken. Hij leert de anderen hoe je soms moet loskomen van gewoontes en niet altijd met zichzelf bezig zijn.

Een andere kijk op een onverwachte situatie.

 

Zij die door hun ziekte veel hebben moeten opgeven ,zoeken hun geluk waar het te vinden is, zich vastklemmen aan het beetje hoop is dat er is.

Vb : alleen verpleegster vandaag gezien, zien vaak van gans de dag niemand.

 

Even stilstaan bij het mooie verhaal van de bruggenbouwer, hij is bekwaam en heeft al veel verwezenlijkt.

Maar hoe beginnen aan de brug van zijn droom 'een brug van de ene mens naar de andere mens'. Het kind heeft er aandacht voor, het luistert aandachtig, wil helpen en zoekt naar een oplossing. Een kleurrijke regenboog.

Ons opstellen als het kind, rekening houden met de broosheid en kwetsbaarheid van de mens, streven naar een liefdevolle samenleving.

 

Hoe ?

- het doet deugd als je voelt dat Je welkom bent, als iemand een bezoekje brengt, eventjes niet alleen zijn, dat geeft een goed gevoel

- het doet deugd als je elkaar aanvaardt zoals je bent, iedereen is anders daarom niet beter of slechter  - een helpende hand, oprechte warmte van uit je hart

- een gemeende “dankjewel” kan toch zo’n deugd doen. Mensen die dankbaar zijn appreciëren enorm wat er voor hen gedaan wordt.

 

Vb:

- waardevolle huisbezoeken

- ziekenzorgvakanties: zieken kunnen hun zorg een weekje opzij zetten

- vakanties met partners en dementerende

- gans de familie is mee ziek

 

Slotbeschouwing.

 

Lieve  mensen,

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen.

Laten we proberen onze zieken  en eenzamen niet te vergeten.

zodat we, zowel zieken als gezonden, mogen ervaren

dat elke attentie, hoe klein ook

Dat elk liefdevol contact deugd doet.

 

Laten we respect hebben voor elkaar.

We kiezen niet om ziek te zijn, en hopen dat de gezonden zich inzetten voor de zwakkeren.

Beste mensen die het wat moeilijker hebben, heb ook respect voor zij die er voor u zijn.

 

Dus wees goed voor elkaar

En als je straks buitenkomt stuur dan

een glimlach en een vriendelijk woord

naar je buur of voorbijganger

Het kost je niets …….en …..het werkt aanstekelijk.

Zo krijgen we een oprechte warme samenleving.