Je geld OF je leven ?

Wijsh 7,7-11 Hebr. 4,12-13  Marcus 10,17-30 OF 10,17-27

GeldboomDat is wat men vaak denkt bij woorden uit het evangelie van vandaag over de rijke jongeling. Dat staat haaks op de woorden in de finale van de 1e lezing en in de finale van het Evangelie. Daar wordt de vertrouwensvraag - aan een "rijke" jongeling die een bijna perfect leven heeft gesteld in de vorm van de Kip en het Ei. Het is verpakt in die 2e lezing die ons vandaag zegt;

Broeders en zusters, Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.
Zulke woorden zijn zout in de open wond van ons vertrouwen. Een ezel stoot zich geen twee keer aan de zelfde steen. Geen mens snijd zich opzettelijk één keer aan een vlijmscherp mes.  Zo iets is dat wat ons angst in boezemt als Jezus zegt  “Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.”   Wat is dat voor HUMOR? en humeur dat Jezef heeft. Eerst zien en dan geloven Ja toch?

Wat gaat u doen als ik NU een waargebeurd verhaal aan u verkoop. ( Het is crises! Amoede maakt creatief, en het levert vaak ook de beste en DUURZAME oplossingen )

Omstreeks het jaar 1857 was er een puissant rijke jongeling die van de toenmalige Europese heersers zelfs koper mijnen cadeau kreeg omdat ze door zijn communicatie systeem -de draad telegraaf- hun rijk van oost tot west en van noord tot zuid zo in de gaten konden houden. Om zo ook onrust snel de kop in drukken. Zo snijdt dat mes ook aan twee kanten. Op zekere dag investeerde de jongeling samen met zijn andere bussiness angels al zijn geld in de 1e trans Atlantische zeekabel van Parijs naar New York, met ook het nobele doel om als een god te kunnen leven. Na 4 dagen op volle zee brak de communicatie kabel op het kilometers diepste punt van de zee. Game over! Zeker met de technische hulp middelen uit die tijd. Op de derde dag!!! gebeurde er een technisch wonder en vond men de kabel terug, repareerde hem en volbracht de missie.
Overgroot Vader Werner von Siemens vestigede met dit huzaren stukje het fundament voor zijn koninkrijk.

Hij begint en eindigt in zijn autobiografie met een passage uit de Bijbel “Ons leven duurt 75 jaar en soms is het ons gegeven 80 jaar te worden”. Dat overdenkt hij in de herfst van zijn leven met de gedachte dat hij nog veel WERK te doen heeft. Dat lijkt gek, maar in het paradijs al voor de zondval was werken juist geen straf.
Hij troostte zich met de gedachte dat anderen nu het werk van zijn handen kunnen volbrengen. Net als de rijke Abraham die ook niet het land van melk en honing binnen mocht trekken, betreurt Werner het dat hij de volle vruchten van zijn moeizame werken, zwoegen en ploeteren niet door God vergund is om de finale het eind resultaat van die technische ontwikkelingen op aarde te aanschouwen.Werner von Siemens heeft ook op bepaalde alles beslissende momenten net als Job alles prijsgegeven om U te BLIJVEN volgen.” omdat Jezus antwoordde:  “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers en zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven of hij ontvangt **nu**, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,  zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”Ik bad en inzicht werd mij geschonken, ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij. Dan hoort er in de titel van dit verhaal te staan; Je geld EN je eeuwige -PERFECTE- leven. God is niet zuinig als je hem vertrouwt en daar op bouwt. Die wijsheid geeft je juist die kracht en energie. –dagelijks– op weg naar zijn huis te gaan. Weg met de zesje cultuur aan het begin van dit jaar van HET geloof.

 Dus… geen getreuzel. Die Super Steenrijke Job is door zijn vertrouwen zo ook weer NOG verder! boven het water uit gekomen. ALS... je blijft vertrouwen en vooral communiceren = bidden MET je Vader door dik en dun. Die kabel is ijzersterk en verbreekt  HIJ nooit!  Dat ontdek je vandaag bij Marcus als je drie versen verder leest dan je neus lang is Treutel.