Waar zijn we eigenlijk mee bezig? (2009)

In het evangelie van dit weekend twisten de leerlingen
onder elkaar over de vraag wie de grootste is. 'Waarover
waren jullie onderweg aan het redetwisten?', vraagt
Jezus. 'Maar ze zwegen', schrijft Marcus. Niet te verwonderen,
want achteraf schamen ze zich dood.

Ze verstaan Jezus niet. Ze zijn gewoon met heel andere
vragen bezig. Heel menselijke vragen. Want altijd en
overal vergelijken mensen zichzelf met anderen en zien
ze verschillen en tegenstellingen. Het gaat dan over bezit
en macht en aanzien en succes en tegenslagen... Het
houdt ons allemaal bezig. De waardeschaal die Jezus
hanteert is echter zo totaal anders, dat ook wij Hem vaak
niet begrijpen.

Leiderschap betekent voor Jezus niet: macht uitoefenen,
de baas willen zijn... Leider zijn is dienaar zijn, de minste
durven zijn . En om duidelijk te maken wat Hij van leiders
verwacht, zet Hij een kind in hun midden. Jullie
moeten proberen te leven als kinderen, zegt Hij. Zij leven
onbevangen, in een spontaan vertrouwen. Ze zijn klein
en broos, maar weten zich geborgen in de zorgende liefde
van hun ouders.

Als je kleine en kwetsbare mensen voorrang geeft in je
denken en doen, als je hen belangrijker vindt dan jezelf,

dan kun je leiding geven, en hoor je bij Mij thuis.
Daar moeten we allemaal over nadenken!