Een bron van leven en een goede ontmoeting

Een bron van leven en een goede ontmoeting  Joh 4,5-42

Zijn onze ontmoetingen niet dikwijls aan de oppervlakkige kant?
Soms zijn ze dat noodgedwongen, maar mensen praten soms veel met elkaar en luisteren weinig. Er ontstaat zelden een echt gesprek. Er wordt gepraat omdat het moet, het wordt zelden echt ont-moeten.

Jezus rust uit bij de bron, de waterput, het zijn in de bijbel de sociale ontmoetingsplaatsen bij uitstek.
Het komt met de Samaritaanse vrouw tot een diepgaand gesprek omdat ze door Jezus uitgenodigd wordt, au-serieux genomen wordt en ook uitgedaagd om God te ontmoeten in geest en waarheid.

Eerst en vooral vertoeft Jezus in Samaria, wat veboden is, en hij spreekt zelfs een vrouw aan wat ook niet hoort. Jezus sloopt een aantal dikke muren waarmee de ene mens de andere voortdurend in zijn eigen privé gevangenis opsluit. Weg daarmee, zegt Jezus, want iedereen is kind van God.

Door aan de vrouw drinken te vragen openbaart Jezus háár diepe dorst en presenteert hij zichzelf als “levend water”. Het wordt een diepgaande dialoog over het echte leven dat van God komt, Jezus deelt zijn goed nieuws met anderen, dat is wat in een goede ontmoeting gebeurt.

Jezus heeft het ook over Gods aanwezigheid en maakt duidelijk dat niet de plaats van aanbidding belang heeft maar wel de wijze waarop.

Wanneer Jezus de nood van iemand merkt verdwijnt zijn vermoeidheid, hij kijkt naar de concrete mens en luistert met heel zijn hart, in dit geval naar deze niet zo onberispelijke vrouw. Hij biedt zich aan als de Messias!
De vrouw is onder de indruk, zij wordt zijn ambassadrice, de eerste apostel. De achterdochtige Samaritaanse wordt van vragensteller tot verkondigster tot getuige! En ook de anderen ontmoeten Jezus, zij verwerven uitzicht door inzicht én geloof.
Als wij onze vooroordelen t.o.v. anderen laten varen zullen we verbaasd zijn over de verborgen kwaliteiten en geestdrift die we kunnen ontmoeten.

Als je uit een put leeft dan zoek je de liefde, dan zoek je erkenning, dan zoek je aandacht.
Als je uit een bron leeft, dan ga je zelf liefhebben, dan ga je het goede in anderen erkennen, dan leef je mee met anderen.  
Velen leven vanuit een put. Daarom zijn velen uitgeput.
Jezus biedt zich aan als bron van levend water, wie in hem durft te geloven leeft uit een bron.

Elke goede ontmoeting vraagt om een engagement, om openheid en kwetsbaarheid.

Opdat er “contact” zou zijn verwoordt dichter Marinus van den Berg het zo:

Jij keek mij aan; ik voelde mij vrij.
Jij drong je niet op; ik voelde de ruimte in mij groeien.
Jij kwam niet te dichtbij, jij bleef niet te ver weg.
Jij liet mij 'ik' zijn, jij bracht me thuis bij mijzelf.
Zo kon ik je vertellen, wat ik voelde,
wat ik dacht, waar ik mee vocht.
Zo kwam ik op verhaal.
Toen jij weg was, wist ik: 'er was con­tact'.
Jouw zijn gaf mij een 'wij'gevoel.
Ik voelde verbinding.                                (Marinus v.d. Berg)

Bruno Jacobs
22 maart 2011

Met dank aan F. Van Dijck, A. Rubbens, Pinxten, R. Debbaut.