Ontvang de heilige Geest

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
‘Kom, heilige Geest', zo bidden wij vandaag herhaaldelijk. Eigenlijk is dat een wat gevaarlijk gebed. Wij riskeren daarmee dat de wil van God zich ook daadwerkelijk doorzet en Gods Geest wil niet altijd wat wij graag zouden willen. Als Gods Geest over ons komt, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat wij afscheid moeten nemen van ingewortelde gewoontes die onze gemakzucht koesteren. Wij hebben onze eigen opvattingen over wat wij redelijk en verstandig vinden, maar wij gedragen ons vaak heel vrijblijvend tegenover alles wat met God en godsdienst te maken heeft. Als wij vandaag bidden om Gods Geest, dan zou kunnen blijken dat onze plannen niet steekhoudend zijn en dat onze levensvisie niet overeenkomt met wat Gods Geest in deze wereld bewerken wil.

Zucht niet de schepping, die door Gods Geest geschapen en geordend is in barensweeën, omdat wij die schepping moedwillig vernietigen door onze consumptiedrang? Is de mensheid niet verdeeld in verschillende kampen en zijn recht en vrede niet dikwijls ver te zoeken, terwijl Gods Geest ons wil samenbrengen tot een volk van God, dat lief en leed samen wil delen?

Gods Geest is nog altijd werkzaam in onze tijd, in onze Kerk. Zonder heilige Geest zou God voor ons heel veraf zijn, en zou het evangelie een dode letter blijven. Zonder heilige Geest zou de Kerk louter structuur zijn, zou het gezag onderdrukking en de zending louter propaganda worden. Maar waar Gods Geest vaardig wordt, wordt de wereld nader bij God gebracht, daar wordt het evangelie levenskracht en de Kerk een gemeenschap van heiligen. Dank zij de heilige Geest wordt gezag een bevrijdende dienst en is zending altijd een pinkstergebeuren.

Gods Geest is nog altijd werkzaam in ons midden, soms als een zachte bries, dan weer als een storm, soms is het een zacht licht, dan weer een brandend vuur. Gods Geest is als een ‘oproep aan het ‘goede' in mensen die hun stem verheffen ten gunste van mensen die geen stem hebben, in hen die opkomen voor gerechtigheid en vrede. Gods Geest stuwt ons voorwaarts om de scheidingsmuren binnen de christelijke kerken af te breken, om samen te werken met alle mensen van goede wil om deze wereld menselijk en bewoonbaar te maken voor iedereen.

Als wij bidden ‘Kom, heilige Geest', dan bekennen wij dat wij geloven dat Gods mogelijkheden nog niet zijn uitgeput. De heilige Geest is niet alleen werkzaam in deze wereld, maar ook in het hart van ieder van ons, als een innerlijke drijfkracht die ons aanzet om steeds weer ons zelf te overstijgen, om elk ogenblik het beste van ons zelf te realiseren. Hij is de energie ten goede, het moreel appèl van ons geweten. God zit niet stil. De Geest zwijgt niet, Hij is de ziel van onze gebeden, Hij is het licht dat wij elkaar doorgeven in angst en twijfel, Hij is de waarheid die ons alles in herinnering zal brengen wat de Heer gezegd en gedaan heeft.

‘Kom, heilige Geest', het is een wat gevaarlijk gebed voor hen die de werking van de Geest niet kennen in de stilte of in de storm, maar voor hen die Gods Geest als een stille gast in hun hart ervaren, is Hij een vriendelijk licht, dat ons voort leidt langs de donkere baan van het leven, en ons elke dag zoveel licht zal geven, al is het nog zo donker, dat wij de volgende stap zullen kunnen zetten. Bid maar gerust: ‘Kom, heilige Geest'. Hij zelf zal de angst uit ons hart wegnemen en ons vrede en vreugde en zekerheid schenken; dat immers zijn de gaven van Gods Geest.