Paaswake (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

BEGROETING

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom in deze heilige Paasnacht. Het is buiten donker. Het is binnen donker. Donker in de harten van de mensen. Ze leven zonder uitzicht. Want waartoe dient alles!? Je leeft, je werkt. Dagen van vreugde wisselen zich af met dagen van verdriet en zorgen. En soms houden de zorgen ons langer in hun greep dan de aardse vreugde dan kan. En waartoe zou je je best doen!? Want of je nu dikwijls aan een ander denkt of altijd maar aan jezelf, uiteindelijk wacht alle mensen, goeden en slechten, hetzelfde lot: de dood.

Jezus Christus heeft ook donkere dagen achter de rug. Maar zoals wij ze proberen te vermijden, zo heeft Hij ze juist opgezocht. Bewust en vrijwillig is Hij het lijden en de dood ingegaan. Hij is de confrontatie aangegaan. En even leek het erop, dat Hij had verloren. Maar dan schijnt er plotseling een licht in het duister. Zo'n helder licht is er nog nooit geweest! De aarde beeft. Het graf gaat open. Engelen verschijnen. En als het licht weer is gedoofd, blijkt het graf leeg. De Heer is verrezen! Het kwaad is overwonnen!

Laten wij het Paasvuur gaan ontsteken. En als wij dat licht zien toenemen in kracht, laten wij dan al onze angsten en zorgen aan de Heer toevertrouwen. Heer Jezus, laat uw licht schijnen over al mijn angsten en zorgen. Geef mij vertrouwen in U. Help mij uw weg te gaan. Help mij het leven te nemen zoals het is, met vreugde en verdriet. Help mij leven in het vertrouwen dat uw licht nu al in mij schijnt en dat het sterker zal worden als ik mij meer aan U vasthoudt.

ZEGENING PAASVUUR

Laat ons bidden. God, door uw Zoon hebt Gij aan de gelovigen uw licht geschonken, gelijkend op een vuur. Zegen nieuwe vuur en laat ons door deze paasviering branden van zo'n groot verlangen naar de hemel, dat wij met een zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwige licht. Door Christus, onze Heer. Amen.

AANSTEKEN PAASKAARS

Het licht van Christus' glorievolle verrijzenis moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven.

PROCESSIE

Zoals wij nu met de nieuwe paaskaars door de kerk trekken, zo trekt Jezus Christus door de wereld op zoek naar mensen, die in Hem en zijn verrijzenis willen geloven. En zoals wij onze kaarsjes aansteken aan het vuur van de grote paaskaars, zo kunnen wij Jezus Christus uitnodigen te komen in ons leven van alledag. Zoals wij het licht doorgeven aan elkaar, zo mogen wij in woord en daad het blijde geloof in de verrijzenis doorgeven aan mensen om ons heen.

PREEK

Wat een schril contrast moet dat zijn geweest! Op de gezichten van de apostelen was het verdriet en de shock om Jezus' dood af te lezen. Zij hadden waarschijnlijk twee slapeloze nachten achter de rug waarin zij volop piekerden over de vraag wat zij van Jezus' terechtstelling moesten denken. Hij had wel voorspeld dat het zou gebeuren, maar wat was toch de bedoeling van dat alles!?

De volgende morgen hoorden de apostelen een hard gebons op de deur. Het was Maria Magdalena en haar vriendin. Maar hun gezichten stonden niet somber, integendeel, zij straalden van blijdschap. Voordat de vrouwen ook maar één woord hadden gezegd, wisten de apostelen, dat de vrouwen Jezus hadden gezien, levend!

Zoals het was op die eerste Paasmorgen, onze vreugde is een teken dat ook wij de Heer hebben ontmoet. Blijdschap is niet alleen een gevolg van het onderhouden van Gods geboden, nee, zo'n blijdschap krijg je als je in je leven Jezus Christus hebt leren kennen. Het komt door het ervaren van zijn barmhartigheid en genade, door het mogen delen in zijn goddelijk leven. Vreugdevol zijn betekent natuurlijk niet dat wij de hele dag door met een big smile moeten rondlopen, het betekent dat wij ook als het leven eens heel zwaar valt wij diep in ons hart toch hoopvolle mensen blijven. En soms kan die blijdschap zo maar even door de donkere wolken van het leven heen breken.

Ook al hebben wijzelf geen speciale gave om te kunnen preken of om anderen te leren, te kunnen evangeliseren, blijdschap is een gave, die God aan ons allen wil geven. Wij hebben misschien niet veel geld of andere bezittingen om aan de armen te kunnen geven, maar wij kunnen altijd onze blijdschap geven.

En er zijn zoveel mensen om ons heen, die een beetje blijheid nodig hebben, want ze zijn op zoek naar voldoening, tevredenheid, binnen dit leven, maar dit leven kan ons geen blijvende voldoening geven, want alles gaat voorbij. Als we de ene teleurstelling of tegenslag hebben verwerkt, dient de volgende zich dikwijls alweer aan. Zo is het leven. Een kleine bemoediging van onze kant kan voor iemand zijn als het doorbreken van de zon op een donkere dag. En misschien krijgt iemands leven wel een heel nieuwe wending door die ene glimlach van ons. Zonder al te zware inspanning kunnen wij mensen dichter brengen bij het eeuwigdurende geluk, dat alleen in God te vinden is. Alles wat wij hoeven te doen is te denken aan de blijdschap, aan de redenen tot blijdschap.

Om zo te kunnen leven moeten wij onszelf natuurlijk ook laten inspireren, want net als de apostelen maken ook wij van tijd tot tijd van die donkere, slapeloze nachten mee. maar Jezus Christus kan altijd weer het licht in ons leven laten schijnen... als wij maar willen stilstaan bij zijn overwinning op de dood en dus zijn overwinning op àlle kwaad. Niet alleen de wereld gaat voorbij, maar voor wie zich aan God vasthoudt, gaat eens alle kwaad voorbij. Dat is de voornaamste reden om als blijde mensen door het leven te gaan.

Gooi dus alle droefheid van je af. Wees blij met de engelen en de heiligen, omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen! Open je hart voor de vreugde van zijn verrijzenis en trek er op uit om de wereld te verrassen met zijn liefde!

Wij gaan nu twee volwassen mensen dopen: Gabriëlle uit IJmuiden en Peter uit Velsen-Noord. Gedoopt worden is ten ondergaan in het water dat door Jezus Christus is geheiligd om daarna als nieuwe mensen weer uit het water op te staan, zoals Christus als eerste van ons allen is opgestaan uit het graf. Zoals Jezus Christus graf en dood heeft overwonnen, zo zal Hij deze beide mensen laten delen in zijn opstanding. Alle zonde wordt weggespoeld. Zij maken een nieuw begin. Zij worden kinderen van God, broeders en zusters van ons allen. Aansluitend worden zij ook gevormd. Zoals de heilige olie hun lichamen zal doordringen en tekenen, zo zal de heilige Geest van God hen vervullen en leiden. Zij zullen dan gezonden worden om net als wij goed te doen in Naam van Jezus Christus, onze Heer. En strakjes zullen zij hun Eerste Heilige Communie doen. Christus persoonlijk zal hen bezoeken met zijn liefde en kracht. Hoe meer bezoekjes, hoe meer liefde en kracht.

Vieren wij met hen mee. Wat God aan hen gaat doen is eens aan ons gebeurd. Laat hen voor ons een herinnering zijn aan de grote gaven, die ook wij van God hebben ontvangen.