Overtuigen, niet overreden!

Beste vrienden,

Stel dat Jezus niet zou hebben ingegrepen en een week later niet nog eens was verschenen, deze keer in aanwezigheid van Thomas, dan zou uit die „ongelovige Thomas“, zoals hij bij ons bekend staat, misschien nooit een „Gelovige Thomas“ zijn geworden.  

Gelukkig is Jezus nog eens verschenen. Deze Thomas had geluk! Jezus heeft zich door hem laten aanraken en Thomas kon geloven. Die Thomas had veel geluk!  

Maar wat met al die andere Thomassen en Thomasinas, vooral met die uit onze moderne tijd? Wat met al die mensen die in onze tijd zeggen: “Wanneer ik niets van die Jezus kan voelen, dan kan ik niet geloven”? Wat gebeurt er met die mensen die datgene wat er over Jezus Christus wordt verkondigd, gewoon niet meer geloven, die juist zoals de Thomas uit het Evangelie zeggen: „Allemaal niet bewezen, en wat niet bewezen kan worden, dat kan ik niet geloven! Wie overtuigt onze moderne Thomassen?  

Het antwoord kennen jullie allemaal: Opdat de mensen in onze tijd tot geloof zouden komen heeft Jezus ons nodig, willen of niet! De tijd waarover het Evangelie spreekt ligt ver achter ons. De tijd waarin Jezus levend door gesloten deuren ging en zijn wonden liet aanraken zijn, hoe spijtig we dat misschien ook vinden, voorgoed voorbij. Op die manier zullen de mensen in onze tijd niet meer tot geloof komen.  Andere mensen de weg naar het geloof tonen, die Thomassen, die in onze tijd niet meer kunnen geloven, overtuigen, dat is nu onze opdracht geworden.  

Jullie weten dat allemaal! Maar als u zich nu afvraagt hoe dat praktisch moet gebeuren, hoe wij onze medemensen voor het geloof aan Jezus Christus zouden kunnen winnen, dan kan ik u maar een raad geven: kijk nu a.u.b. niet naar mij! Ik ben op dit ogenblik wel het slechtste voorbeeld om een twijfelende mens te helpen. Want lang spreken en veel woorden gebruiken is de denkbaar slechtste manier om iemand van iets te overtuigen.  Woorden en zinnen kunnen misschien iemand overreden, maar overtuigen is heel wat anders!

Zeer vele geleerden en grote denkers hebben vele dikke boeken geschreven over de weg naar het geloof. De meeste mensen kennen zelfs hun naam niet meer. Maar moeder Theresa, die heel haar leven heeft gewijd aan de armen en stervenden van Calcutta, die kennen ze allemaal. Woorden en zinnen kunnen hoogstens overreden, maar overtuigen is wat anders.

Er werden ook reeds veel verhandelingen en geleerde boeken geschreven over de naastenliefde. De meeste van die boeken verstoffen in de rekken van de bibliotheken. Maar Pater Damiaan de Veuster, die de melaatsen op Molokai verzorgde en zelf ook aan melaatsheid stierf, die kent iedereen!  

Mensen die hun geloof levend laten worden, mensen zoals moeder Theresa en pater Damiaan doen mensen de oren spitsen. En ze laten die Thomas, die niet kan geloven, voelen, dat die Jezus Christus toch wat voor hem zou kunnen betekenen! Woorden en zinnen kunnen ten hoogste overreden, maar een door geloof gekenmerkt leven, dat kan overtuigen.

Wanneer iemand in deze tijd echt als Christen leeft, in een wereld die allesbehalve Christelijk is, dan is dat een kans voor iedereen die zelf niet meer kan geloven – een kans voor de moderne Thomas, een kans om zelf ook te kunnen aanvoelen dat die Jezus Christus toch ook een betekenis voor hem zou kunnen hebben.

Christus gaat in onze tijd niet meer levend door gesloten deuren om mensen te overtuigen. Opdat anderen in Hem zouden kunnen geloven heeft Hij mensen nodig, mensen die door hun manier van leven voor zijn boodschap getuigenis afleggen. Mensen die in hun leven heel praktisch verwezenlijken wat Christen zijn betekent – met alle consequenties, mensen die gewoon als Christen leven. Want zo een leven overtuigt!!

Amen